1. Η εταιρία 

Ο διαδικτυακός τόπος greektrip.gr διευθύνεται από την εταιρεία SPORADES SHIPPING & TRAVEL AGENCY με ΑΦΜ 800412715 και Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ. Η εταιρεία εδρεύει στο Βόλο επί της οδού Αργοναυτών, αριθμός 33, με Τ.Κ 38221.

Είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων της Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Θεσσαλίας με αριθμό αδείας 0726Ε60000039301. Ο Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας είναι ο κ. Κατσούρης Γεράσιμος.

2. Γενικοί όροι Συναλλαγών

Η χρήση της ιστοσελίδας και οι προσφερόμενες από το greektrip.gr υπηρεσίες διέπονται από τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συναλλαγών.
Σημειώνεται, ότι οι Γενικοί όροι Συναλλαγών του greektrip.gr εφαρμόζονται σε όλες τις εντολές εισιτηρίου – υπηρεσίας, οι οποίες δίνονται από τον χρήστη μέσω της διαδικτυακής πύλης του greektrip.gr. Με την αγορά και κράτηση ενός ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, ξενοδοχείου ή οποιασδήποτε άλλης προσφερόμενης υπηρεσίας από το greektrip.gr, κάθε χρήστης αποδέχεται τους Γενικούς όρους Συναλλαγών.

Σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάσει τους γενικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας, το greektrip.gr, έχει το δικαίωμα να απορρίψει εντολές σχετικά με την κράτησή του.

3. Παροχές

Το  greeκtrip.gr παρέχει μία διαδικτυακή πύλη, η οποία προσφέρει τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Λειτουργεί σαν διαμεσολαβητής υπηρεσιών (ακτοπλοϊκό εισιτήριο, πακέτα διακοπών, ενοικιάσεις σκαφών κ.α), οι οποίες προσφέρονται από τους αναγραφόμενους στην ιστοσελίδα παρόχους, της κάθε τουριστικής υπηρεσίας. Ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλεύεται σχετικά τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών των εκάστοτε παρόχων. Η κράτηση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας είναι εφικτή μόνο στην περίπτωση διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί η κράτηση, η καταρτιζόμενη σύμβαση δεσμεύει αποκλειστικά τον χρήστη και τον πάροχο του συγκεκριμένου προϊόντος ή της υπηρεσίας. Το greeκtrip.gr, ουδεμία ευθύνη φέρει και ουδεμία υποχρέωση αποζημίωσης του Πελάτη υπέχει για κάθε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη υπέστη ο τελευταίος για κάθε πταίσμα ή πλημμέλεια του παρόχου του συγκεκριμένου προϊόντος ή της υπηρεσίας, την οποία απεδέχθη ο Πελάτης, κάνοντας χρήση της ως άνω ιστοσελίδας μας.

4. Kράτηση

Με την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της ειδικής φόρμας κράτησης στον διαδικτυακό μας τόπο και την περάτωση της διαδικασίας κράτησης, ο χρήστης δίνει ρητή εντολή στο greektrip.gr να διαμεσολαβήσει για την παροχή ταξιδιωτικής υπηρεσίας, η οποία προσφέρεται από τον εκάστοτε πάροχο, ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας η οποία σχετίζεται με την εκτέλεση ενός ταξιδιού. Ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλεύεται σχετικά και με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών των εκάστοτε παρόχων, και τους οποίους τεκμαίρεται ότι αποδέχθηκε με την αγορά του συγκεκριμένου προιόντος ή υπηρεσίας από τον εκάστοτε πάροχο.
Ως εντολές του χρήστη για την μεσολάβηση του greektrip.gr σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω της διαδικτυακής του πύλης, νοούνται ειδικότερα οι παρακάτω πράξεις:

  1. Οι κρατήσεις ή υπηρεσίες, οι οποίες πραγματοποιούνται από τον χρήστη μέσω της διαδικτυακής πύλης του greektrip.gr.
  2. Τα ακτοπλοϊκά και οι λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του greektrip.gr εξοφλούνται βάσει των τρόπων πληρωμής που αναγράφονται στην εκάστοτε υπηρεσία. Οι κρατήσεις πακέτων διακοπών και yachting εξοφλούνται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον χρήστη σε κάθε περίπτωση.

Σε περίπτωση βραχυπρόθεσμων αλλαγών σε οποιαδήποτε υπηρεσία εκ μέρους του παρόχου που έχει επιλέξει ο χρήστης, π.χ. σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης τoυ δρομολόγιου ενός πλοίου κλπ, το greektrip.gr θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον χρήστη μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ενημερώσει τον χρήστη σχετικά, εφόσον λάβει έγκαιρη ενημέρωση από την πλευρά του προμηθευτή. Για μεταθέσεις, καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων ή άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και προϊόντων του προμηθευτή το greektrip.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
Ο χρήστης ευθύνεται για την τήρηση των όρων που θέτει ο εκάστοτε προμηθευτής, όπως π.χ. τους όρους που θέτει κάθε ακτοπλοϊκή εταιρία σχετικά με τον χρόνο “check in”. Ο χρήστης ενημερώνεται για τους όρους αυτούς από τον συγκεκριμένο πάροχο.
Σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάσει τους γενικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας, το greektrip.gr έχει το δικαίωμα να απορρίψει εντολές σχετικά με την κράτησή του.
Για οποιαδήποτε διαφορά ή πρόβλημα προκύψει για το πελάτη, αναφορικά με το προιόν ή υπηρεσία την οποία προμηθεύτηκε από τον εκάστοτε πάροχο, αποκλειστικός υπεύθυνος παραμένει ο εκάστοτε πάροχος.

5. Eπιβεβαίωση της κράτησης

Σε περίπτωση κράτησης μέσω της ιστοσελίδας του greektrip.gr ο χρήστης θα λάβει από το greektrip.gr ή απευθείας από τον πάροχο επιβεβαίωση για την κράτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει ΑΜΕΣΩΣ την ορθότητα των στοιχείων της επιβεβαίωσης (όνομα, ημερομηνία αναχώρησης, προορισμός κ.λ.π.) και να ενημερώσει το greektrip.gr δια τυχόν λάθη ή παραλείψεις το συντομότερο δυνατό και πάντως μέσα στην ίδια ημερολογιακή ημέρα καταχώρησης. Λάθη τα οποία αναφέρονται μετά την πάροδο της εργάσιμης ημέρας μέσα στην οποία έγινε η καταχώρηση της κράτησης από τον χρήστη δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Το greektrip.gr θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διορθώσει τα τυχόν λάθη σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η διόρθωση του λάθους είναι εφικτή χωρίς κόστος ακόμη και κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης από τον χρήστη. Σημειώνεται, ότι η εκπρόθεσμη αναφορά λαθών ή η μη δυνατότητα διόρθωσής τους σε καμία περίπτωση δεν γεννά δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση.
Ο χρήστης ευθύνεται για την τήρηση των όρων που θέτει ο εκάστοτε πάροχος όπως π.χ. τους όρους που θέτει κάθε πάροχος σχετικά με τον χρόνο check in. Ο χρήστης ενημερώνεται για τους όρους αυτούς από τον συγκεκριμένο πάροχο.

6.  Αποστολή εισιτηρίων και λοιπών Ταξιδιωτικών Εγγράφων

Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μπορούν να αποσταλούν στον πελάτη ταχυδρομικώς κατόπιν αιτήματός του, μέσω courier (Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον πελάτη) ή μπορεί να τα παραλάβει από τo γραφείo του greektrip.gr. Επίσης μπορούν να παραληφθούν από το κιόσκι της ακτοπλοϊκής εταιρείας στο λιμάνι αναχώρησης (συνήθως βρίσκονται μέσα στην πύλη του αντίστοιχου πλοίου). Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα λάβει τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail τον κωδικό κράτησης. Το greektrip.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλειες εισιτηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων, τα οποία αποστέλλονται ταχυδρομικώς.

7. Τιμές

Η αμοιβή του greektrip.gr για τη διαμεσολάβησή του συμπεριλαμβάνεται στην συνολική τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας ή του προϊόντος.

Το greektrip.gr ενημερώνεται για τις τιμές των ταξιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών από τον εκάστοτε πάροχο. Για αλλαγές στις τιμές από τον πάροχο, το greektrip.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.

Το greektrip.gr δεν ευθύνεται για τέλη κράτησης που τυχόν επιβάλλονται από τον εκάστοτε πάροχο σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού ή της παροχής υπηρεσιών. Τα τέλη αυτά βαρύνουν αποκλειστικά τον χρήστη.

8. Τρόποι πληρωμής

Οι τρόποι πληρωμής αναγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του greektrip.gr ξεχωριστά για το εκάστοτε προϊόν ή την υπηρεσία. Θα γίνονται δεκτοί μόνο οι αναφερόμενοι στην ιστοσελίδα τρόποι πληρωμής. Για την κράτηση online ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ο πελάτης έχει τη δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro, American Express.

Πριν την εξόφληση του τιμήματος το greektrip.gr δεν έχει υποχρέωση να μεταβιβάσει τα εισιτήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα στο χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση του πελάτη για την εξόφληση του τιμήματος, για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που έχει παραγγείλει παραμένει.
Το greektrip.gr ενδέχεται κατά την δική του κρίση να προσκαλέσει τον χρήστη να προσκομίσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο σχετικό με την διεύθυνση κατοικίας του ή αντίγραφο της πιστωτικής του κάρτας. ή και ταχυδρομικώς πριν την οριστική έκδοση του εισιτηρίου.

Το greektrip.gr έχει το δικαίωμα να αποστείλει τα εισιτήρια, τις επιβεβαιώσεις κράτησης, vouchers ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα, αποκλειστικά στην διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει ο χρήστης στην τράπεζά του ή στον εκδότη της πιστωτικής του κάρτας.

9.  Aκυρώσεις, αλλαγές

Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης ενός εισιτηρίου, ενός ταξιδιού ή ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας που παρέχει το greektrip.gr εξαρτάται αποκλειστικά από τους όρους που θέτει ο εκάστοτε πάροχος, στους οποίους το greektrip.gr δεν έχει καμία επιρροή, και τους οποίους τεκμαίρεται και συμφωνείται ότι αποδέχθηκε ο Πελάτης, άμα την αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή του προιόντος από τον εκάστοτε πάροχο.
Πριν από κάθε κράτηση, ο Πελάτης υποχρεούται να διαβάσει και να συμφωνήσει με τους κανονισμούς ναύλων και Περιορισμούς, του εκάστοτε παρόχου του προιόντος ή και της υπηρεσίας.
Για μεταθέσεις, καθυστερήσεις και ακυρώσεις ταξιδιωτικών υπηρεσιών και προϊόντων του εκάστοτε παρόχου το greektrip.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη

Το κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης μίας ταξιδιωτικής υπηρεσίας, το οποίο καθορίζεται αποκλειστικά από τους όρους του εκάστοτε παρόχου, βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.

Σε περίπτωση που ο πάροχος δίνει στο χρήστη το δικαίωμα ακύρωσης ή αλλαγής του επιλεγμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, ο χρήστης, ο οποίος επιθυμεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση κράτησης, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως το greektrip.gr μέσω e-mail στο info@greektrip.gr ενημερώνοντας σχετικά με το αίτημά του (ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα εως Παρασκευή 09:00 – 17:00, Σάββατο και Κυριακή 09:00 – 14:00). Εάν η εντολή ακύρωσης/αλλαγής σταλεί εκτός ωρών εργασίας τότε ως ημέρα παραλαβής της σχετικής εντολής θα θεωρηθεί η ερχόμενη εργάσιμη.
Το greektrip.gr δεν δύναται να ακυρώσει ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε κράτηση αν δεν έχει λάβει την έγγραφη εντολή του χρήστη.

Σε περίπτωση ακύρωσης ή μερικής ακύρωσης κάποιας κράτησης, ενός ταξιδιού ή οποιαδήποτε άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας και έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης μέσω του greektrip.gr, η αμοιβή του greektrip.gr για την διαμεσολάβηση του δεν επιστρέφεται ενώ υπάρχει πάγια χρέωση ως εξής:
Για ακυρώσεις: Η αμοιβή του greektrip.gr δεν επιστρέφεται
Για αλλαγές: Η αμοιβή του greektrip.gr ανέρχεται στο ποσό των 3 Ε, ανά εισιτήριο.
Σε περίπτωση που σας έχουμε αποστείλει τα εισιτήρια και χρειαστεί να μας τα επιστρέψετε, τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν και πάλι τον χρήστη.

10. Επιστροφή χρημάτων

Η ημερομηνία για επιστροφή χρημάτων από ακυρώσεις εξαρτάται από το είδος της υπηρεσίας.

Ειδικότερα, σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής που αφορά ακτοπλοϊκά εισιτήρια, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται εφόσον η ίδια η ακτοπλοϊκή εταιρεία έχει αποδεχθεί την υποχρεώση της περί επιστροφής χρημάτων και έχει προχωρήσει προηγουμένως, με την διαδικασία επιστροφής χρημάτων. Η επιστροφή χρημάτων στον πελάτη θα πραγματοποιηθεί το νωρίτερο στο τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία της ακύρωσης. Για πιθανές καθυστερήσεις εξαιτίας της ακτοπλοϊκής εταιρείας, το greektrip.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

Η επιστροφή χρημάτων που αφορά τις υπόλοιπες υπηρεσίες του greektrip.gr, θα πραγματοποιείται μετά από 30 ημέρες από την ημερομηνία ακύρωσης, με τους ίδιους ως άνω όρους.

11.  Απόρριψη της κράτησης

Το greektrip.gr έχει το δικαίωμα να απορρίψει εντολές για την κράτηση που καταχωρούνται από τον χρήστη, αν αυτός παραβιάσει τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου.

12.  Διατάξεις για διαβατήρια, βίζα, συνάλλαγμα, υγειονομικές διατάξεις και λοιπά Ταξιδιωτικά Έγγραφα

Σε περίπτωση που ο χρήστης ταξιδέψει στο εξωτερικό θα πρέπει να τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις κάθε χώρας σχετικά με τα διαβατήρια, την βίζα, το τελωνείο, τους φόρους, καθώς και οι διατάξεις για τις εισαγωγές και εξαγωγές, όπως και οι υγειονομικές διατάξεις. Η ευθύνη για την τήρηση των παραπάνω διατάξεων βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη. Στην ιστοσελίδα του greektrip.gr παρέχονται κάποιες πληροφορίες σχετικές για την διευκόλυνση του χρήστη, σε καμία περίπτωση όμως το greektrip.gr δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα και την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Για έγκυρες πληροφορίες ο χρήστης πρέπει να απευθυνθεί στον πάροχο του συγκεκριμένου ταξιδιού ή στο προξενείο της χώρας στην οποία πρόκειται να ταξιδέψει.
Το greektrip.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, visa, κλπ) του ο πελάτης υποχρεούται να κατέχει για την πραγματοποίηση ενός ταξιδίου.

Η εξασφάλιση των απαιτούμενων επιβατικών εγγράφων, είναι υποχρέωση του επιβάτη.

13.  Αποκλεισμός ευθύνης

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα παρέχονται από τον εκάστοτε πάροχο. Το greektrip.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ελέγξει όλες τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του για τυχόν λάθη, παραλείψεις και ανακρίβειες. Σε κάθε περίπτωση όμως το greektrip.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί την καταλληλότητα, την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα αυτών των πληροφοριών.
Πιο συγκεκριμένα το greektrip.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για:

  • Τη μη διαθεσιμότητα της εκάστοτε υπηρεσίας ή προϊόντος
  • Λάθη, παραλείψεις, παραβιάσεις ή αρνήσεις του εκάστοτε προμηθευτή
  • Τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή περιουσίας ή άλλες ζημιές που μπορούν να προκύψουν από υπηρεσίες του εκάστοτε προμηθευτή.
  • Καθυστερήσεις και ακυρώσεις υπεράριθμων κρατήσεων, απεργία, ανωτέρα βία που δεν βρίσκονται στον άμεσο έλεγχό του.
  • Την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε συνδέσμους τρίτων διαδικτυακών τόπων.
  • Τις πληροφορίες που παρέχονται και δημοσιεύονται από τον εκάστοτε προμηθευτή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
  • Για κάθε πταίσμα ή πλημμέλεια του εκάστοτε παρόχου προιόντος ή υπηρεσίας, ο οποίος και παραμένει αποκλειστικός υπέυθυνος για την αποζημίωση του πελάτη.

Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει συνδέσμους (links) σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Το greektrip.gr δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών και την πληρότητά τους, καθώς και οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρήση τους, καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.
Το greektrip.gr ή συνεργάτης/τες του έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν τροποποιήσεις στον διαδικτυακό τόπο οποιαδήποτε στιγμή.

14. Ευθύνη του χρήστη

Χρησιμοποιώντας αυτό το διαδικτυακό τόπο ο χρήστης εγγυάται, ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών και τηρεί τις νομικές προϋποθέσεις χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου καθώς επίσης ότι αναλαμβάνει και την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανήλικους για λογαριασμό του. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου με σκοπούς παραπλανητικούς, κερδοσκοπικούς ή με σκοπούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην παροχή των υπηρεσιών του. Η οποιαδήποτε μη νόμιμη κίνηση στη χρήση της ιστοσελίδας θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του χρήστη από την πρόσβαση στις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες.

15.  Πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα

Η πνευματική ιδιοκτησία και όλα τα υπόλοιπα προστατευόμενα δικαιώματα που αφορούν τον δικτυακό τόπο ανήκουν στο greektrip.gr. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ανήκουν αποκλειστικά στην greektrip.gr εκτός εάν αναφέρεται ρητά η ιδιοκτησία τρίτου. Η ονομασία greektrip.gr όπως επίσης και όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και όλα τα γραφικά σχέδια που απεικονίζονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο είναι ιδιοκτησία του greektrip.gr ή ιδιοκτησία τρίτων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχό τους και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου αυτού. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης άδειας του greektrip.gr ή άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

16. Εφαρμοστέο δίκαιο

Το δίκαιο που εφαρμόζεται στις σχέσεις μεταξύ των χρηστών του διαδικτυακού τόπου και του greektrip.gr είναι αποκλειστικά το ελληνικό δίκαιο εξαιρουμένων των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.
Αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ των μερών είναι τα δικαστήρια του Βόλου.

17. Τροποποίηση των Γενικών Όρων Συναλλαγών

Το greektrip.gr έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει ή και να ανανεώσει τους παραπάνω όρους συναλλαγών σχετικά με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση ενημέρωσης του χρήστη σχετικά. Στην ιστοσελίδα θα εμφανίζονται οι γενικοί όροι συναλλαγών όπως ισχύουν την συγκεκριμένη στιγμή. Με την περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας μετά την τροποποίηση των γενικών όρων χρήσης, ο χρήστης αποδέχεται και την σχετική τροποποίηση.

Η εγκυρότητα των παραπάνω όρων δεν μπορεί να περιοριστεί με τυχόν αντίθετους όρους συναλλαγών του χρήστη. Τροποποιήσεις και προσθήκες των όρων αυτών είναι έγκυρες μόνο στην περίπτωση που συμφωνούνται με έναν νόμιμο εκπρόσωπο του greektrip.gr.
Τροποποιήσεις και προσθήκες των όρων αυτών όπως και πρόσθετες συμφωνίες θα πρέπει να γίνονται μόνο εγγράφως. Η αποστολή μέσω φαξ και e-mail ισοδυναμεί στις σχέσεις μεταξύ των μερών με έγγραφο.